Betavet- đồng hành cùng đại lý tỉnh thái nguyên

Nguyễn Mai 30/05/2023

Đại lý THƯƠNG MẾN  là một trong những đại lý thuốc THÚ Y lớn nhất tại tỉnh Thái Nguyên hiện tại đang phân phối hơn 80% các sản phẩm của BETAVET từ kháng sinh, bổ trợ, dinh dưỡng và sát trùng.... Đã đồng hành liên tục cùng BETAVET từ những năm 2019 đến nay.

BETAVET LUÔN MANG ĐẾN GIẢI PHÁP CHO NGƯỜI CHĂN NUÔI