• Banner
  • Banner
  • Banner

Bệnh Cầu Trùng Trên Gia Cầm

Bệnh Cầu Trùng Trên Gia Cầm

  • Gây ra do nguyên sinh động vật sống ký sinh Eimeria. Sự dính líu của bệnh cầu trùng không chỉ liên quan đến một loại cầu trùng Eimeria spp riêng. Sự nhiễm trùng xảy ra xuất phát từ sự pha trộn của các loài Eimeria xâm lấn các phần khác nhau trong ruột.

Vòng đời của cầu trùng Eimeria tương đối ngắn, từ 4-6 ngày, bao gồm 2 giai đoạn phát triển, ngoại sinh ( chất thải phân) và nội sinh ( trong đường tiêu hóa vật chủ). Giai đoạn ngoại sinh bắt đầu từ sau sự giải thoát của các kén hợp tử không bảo tử trong phân ( không lây nhiễm). Sự hình thành bào tử ở kén hợp tử xảy ra trong phân được kích thích do nhiệt độ, độ ẩm và thông thoáng trong môi trường thích hợp. Trong kén bào tử các hạt bào tử được hình thành, kể từ thời điểm đó các kén hợp tử này được xem như có thể lây nhiễm bệnh. Các kén bào từ rất chắc và bảo vệ ký sinh trùng này không bị khô và các chất sát trùng hóa học, đảm bảo sống thời gian dài trong môi trường chuồng trại gia cầm. Giai đoạn nội sinh bắt đầu sau khi gà ăn các kén bào tử. Trong tiểu môi trường ở mề các hạt bào tử được giải phóng khỏi kén hợp tử. Tiếp xuống dưới đường tiêu hóa, các hạt bào tử xâm lấn và phá hủy các tế bào biểu mô và băt sđầ chu kỳ sinh sản hiệu quả cao. Việc này bao ghồm các vòng sinh sản vô tsnh khác nhau, tiếp theo bằng sự phân biệt phái tính, thụ tinh và tung ra các kén bào tử. Sự sinh sản hiệu quả cao ở các loài Eimeria trong đường tiêu hóa và chiến lược sinh tồn hoàn hảo ( hình thành bào tử) trong chất thải phân làm tăng nguy cơ lây nhiễm trùng ở các đàn gia cầm.

Biện pháp khắc phục:

Sử dụng thuốc đặc trị: AMPRO WSP; DICLASOL.

Thuốc bổ trợ: Vitamin K